Rada nadzorcza

Przwodniczący             –  Jan Kopytek

 Członkowie                  –  Adam Adamkiewicz
                                             Bekalarczyk Elżbieta
                                             Binkowska Agnieszka
                                             Gaj Beata
                                             Kasprzak Danuta
                                             Kotłowski Grzegorz
                                             Krajewski Andrzej
                                             Krzywański Rafał
                                             Janczak Bronisław
                                             Lepczyński Andrzej