Rada nadzorcza

Przewodniczący                         – Jan Kopytek

W-ce przewodniczący             – Janusz Żurkowski

Sekretarz                                     – Wiesława Musidlak

Członkowie                                 – Adam Adamkiewicz
                                                      – Rafał  Krzywański
                                                      – Karol   Rządkowski
                                                      – Krystian Burdelak