Statut Spółdzielni

Statut Spółdzielni

Zaktualizowany statut spółdzielni został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z datą 24 marca 2003 roku.

Statut spółdzielni GS Warta