Zarząd

Zarząd

Prezes zarządu                             –  Edward Stasiak

Pełnomocnicy zarządu               –  Grażyna Woźniak

                                                          – Agnieszka Karbowiak